Abonner på nyheter
Bli medlem
Medlemsforum

Styret

Skrevet av: Øivind, publisert 26.04.2018

Styret i Ryvingens venner 2018

Jens Erik Holmquist,45600979,leder (1 år)

Øystein Steinsvåg, 91340906, nestleder (2 år)

Marie Helene Nørgaard, 91574417, kasserer (2 år)

Inger Vatne, 48297084, sekretær, (1 år)

Anja Hagen, 91998337, bookingansvarlig (1 år)

Øivind Knudsen, 48068080,  (2 år)

Liv Steinsvåg, 41314371,  (2 år)

Olav Skagestad, 90846536,  (1 år)

Kurt Dyrstad, 90876673,  (1 år)

Magne Johannessen, 97734059 (2 år)

Gerhard Spikkeland, 90206470 (2 år)